خدمت به شما افتخار ماست

هر لحظه در کنار شماییم

حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای صنعت پارچه ایران علی الخصوص صنعت گلدوزی ایران ایجاد کرد. بازرگانی ذوالفقاری می کوشد تا بهترین را در این صنعت رقم بزند . 

تلفن تماس

09153140037

آدرس ایمیل

info@goldozi.shop

آدرس دفتر

ایران مشهد مقدس

جزییات بیشتری را در دسترس دارید

از صحبت با شما خوشحال می شویم

حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.